Czy mogę brać udział w loterii wizowej będąc w liceum

Często powtarzające się pytanie:

Jestem w ostatniej klasie liceum stąd jeszcze nie mam średniego wykształcenia, ale w chwili losowania już będę miał. Czy mogę brać udział w loterii?

Informacja z instrukcji

Oficjalna instrukcja do loterii stwierdza że warunki udziału muszą być spełnione w chwili wypełniania formularza zgłoszeniowego. Cytat z instrukcji:

Do not submit an entry to the DV program unless you meet both of these requirements.

Nie pozostawia wiele miejsca na interpretację.

W praktyce

Osoba będąca w takiej sytuacji pochwaliła się na forum, że otrzymała wizę immigracyjną. Wygląda na to, że trochę wbrew instrukcji warunki udziału są sprawdzane dopiero w momencie interview w ambasadzie.

Informacje z ambasady i profilu facebook Departamentu Stanu USA

Informacje takie pojawiają się również od osób dzwoniących do Ambasady USA w Warszawie. Wystarczające jest spełnianie wymagań w chwili spotkania z konsulem.

Pytanie zadane na facebooku departamentu stanu.

Pytanie z facebooka

Jak zwykle wszystko zależy od interpretacji naszych dokumentów przez konsula w momencie rozmowy z nim.

Oczywiście dla pewności najlepiej zaczekać ze składaniem wniosku do chwili, gdy będziemy spełniać wymagania.