Wymagania dla biorących udział w loterii wizowej

Zgłosić do loterii wizowej może się każdy, jednak jeżeli nie spełnimy podstawowych warunków takie zgłoszenie nie ma sensu, gdyż wszystkie informacje są weryfikowane w przypadku wygranej. Ważne jest aby podane wymagania były spełnione przez biorącego udział w losowaniu w dniu wypełniania wniosku (nie jest to jednak dokładnie sprawdzane w przypadku osób w ostatnich klasach szkoły średniej).

W loterii DV-2023 w chwili wypełniania wniosku należało mieć ważny paszport. Obecnie ten wymóg został zniesiony.

Warunek kraju urodzenia

W uproszczeniu – osoba biorąca udział w loterii musi być urodzona w kraju znajdującym się na liście. Osoby urodzone w Polsce mogą brać udział w loterii wizowej DV-2025. Nie ma tu znaczenia obecny kraj zamieszkania, czyli Polacy mieszkający obecnie w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii itp. mogą brać udział w loterii, co więcej jeżeli im wygodniej w przypadku wygranej mogą odbyć rozmowę z konsulem w ambasadzie w dowolnym kraju. Trzeba tu jednak wziąć pod uwagę większe koszty uzyskania wizy poza Polską - wyższe koszty badań lekarskich i wymóg tłumaczenia wszystkich dokumentów na angielski.

Warunek wykształcenia lub stażu zawodowego

Należy spełnić jeden z dwóch podanych warunków:

  • posiadać minimum wykształcenie średnie (ukończenie dwunastoletniego programu nauczania szkoły podstawowej i średniej - nie jest wymagana matura, tylko swiadectwo ukończenia szkoły średniej)
  • przepracować minimum dwa lata w ciągu ostatnich pięciu lat w jednym z preferowanych zawodów

Lista zawodów znajduje się na stronie O*Net Online Database, preferowane zawody znajdują się w strefie zawodowej 4 lub 5 i mają wskaźnik 7 lub wyższy w klasyfikacji Szczególnego Przygotowania Zawodowego (SVP).

Niestety większość preferowanych zawodów do wykonywania wymaga wyższego wykształcenia, więc automatycznie eliminuje wszystkich bez średniego wykształcenia. Dodatkowo udowodnienie stażu zawodowego wymaga zebrania odpowiednich dokumentów.

Zobacz także

Czy przebywając nielegalnie w stanach mogę brać udział w loterii?

Czy mogę brać udział w loterii wizowej będąc jeszcze w liceum?