Czym jest loteria wizowa

Diversity Visa (DV) Lottery Program – W ramach programu loterii wizowej każdego roku w drodze losowania komputerowego wybierane są osoby, które będą mogły ubiegać się o wizę imigracyjną. Wraz z osobą wylosowaną wizy immigracyjne może otrzymać jego najbliższa rodzina – małżonkowie i dzieci do lat 21. Loteria wizowa jest najprostszym sposobem otrzymania zielonej karty pozwalającej na legalny pobyt i pracę na terenie Stanów Zjednoczonych.

Każda edycja loterii oznaczana jest rokiem, w którym przyznawane będą wizy. Nie jest to rok kalendarzowy tylko rok fiskalny w USA, który trwa od 1 października do 30 września.

I tak w loterii DV-2025 wizy będą przyznawane od 1 października 2024 do 30 września 2025. Odpowiednio wcześniej – na początku maja 2024 nastąpi opublikowanie wyników a przyjmowanie zgłoszeń zakończy się 7 listopada 2023.

Wszystkie informacje potrzebne do loterii w każdej edycji podawane są w oficjalnej instrukcji, która jest udostępniana pod koniec września przed otwarciem rejestracji.

Jedynym oficjalnym źródłem informacji jest opublikowana instrukcja i rządowa strona internetowa loterii travel.state.gov. Jeśli mamy pytania dotyczące loterii oficjalne informacje możemy uzyskać z Ambasady USA w Warszawie.

Aby móc brać udział w loterii osoba uczestnicząca musi spełniać odpowiednie warunki, m. in. pochodzić z kraju wymienionego na liście krajów kwalifikujących się do loterii oraz posiadać odpowiednie wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe. Instrukcje do każdej edycji loterii zawierające między innymi listę krajów, których obywatele mogą brać udział są publikowane w połowie września każdego roku.

Zgłoszenie do loterii następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej zwykle mniej więcej w październiku każdego roku i jest bezpłatne.

Ogłoszenie wyników losowania odbywa się zwykle na początku maja. Bycie wylosowanym nie gwarantuje otrzymania wizy. Oznacza jedynie, że jesteś uprawniony do udziału w dalszym procesie Loterii Wizowej. Ponieważ losowanych jest więcej osób niż dostępnych wiz nie każdemu zostanie ona przyznana.

Jeżeli zgłoszenie zostanie wylosowane należy wypełnić poprzez stronę internetową wymagane formularze. Następnie wyznaczony zostanie termin spotkania z konsulem w ambasadzie. Termin zależy od tego jaki został nam przydzielony numer CN oraz od tego kiedy wypełniliśmy te formularze. Informację o wyznaczonym terminie spotkania otzymamy pocztą elektroniczną. Przed spotkaniem należy zebrać kolejne dokumenty i przejść badania lekarskie.

Bezpośrednio przed spotkaniem w ambasadzie należy wnieść opłatę za rozpatrzenie wniosku za każdą osobę która wybiera się do USA. Opłaty te nie są zwracane, jeżeli nie zostanie przyznana nam wiza. Konsul na podstawie dostarczonych dokumentów oraz rozmowy podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu wizy immigracyjnej.

W przeciągu 6 miesięcy od daty badań lekarskich należy przekroczyć granicę Stanów Zjednoczonych. Przy pierwszym przekroczeniu granicy posiadając wizę immigracyjną otrzymuje się w paszporcie pieczątkę, która jest pozwoleniem na pobyt stały ważną przez 12 miesięcy. Właściwą zieloną kartę czyli Permanent Resident Card ważną 10 lat otrzymuje się później pocztą.