Wykształcenie na formularzu loterii wizowej USA

System edukacyjny różni się w dużym stopniu od tego w Polsce, dlatego w niektórych przypadkach ciężko wybrać odpowiednią pozycję w formularzu. Należy pamiętać że podanie nieprawdy, nawet przez pomyłkę może przesądzić o tym że nie dostaniemy wizy podczas rozmowy z konsulem.

Na poniższym schemacie możemy zobaczyć schematyczne porównanie systemów edukacyjnych w Polsce i USA. (źródło schematu edukacyjnego USA pochodzi z wikipedii). Porównanie jest tylko i wyłącznie na potrzeby formularza loterii wizowej.

Porównanie systemów edukacji w Polsce i USA

W formularzu należy zaznaczyć najwyższe posiadane wykształcenie w chwili wypełniania formularza. Na podstawie powyższego schematu można niektóre poziomy edukacji łatwo przełożyć na amerykański system, ale niektóre nie są oczywiste. Na podstawie zebranych informacji na formularzu należy zaznaczyć:

  • szkoła podstawowa – Primary school only (UWAGA! należy spełnić dodatkowy warunek stażu zawodowego)
  • szkoła zawodowa – Vocational School (UWAGA! należy spełnić dodatkowy warunek stażu zawodowego)
  • Liceum, Technikum, Szkoły policealne – bez zdanej matury „High School, no degree” (zobacz też: Czy mogę brać udział w loterii wizowej będąc jeszcze w liceum?)
  • Liceum, Technikum, Szkoły policealne – ze zdaną maturą „High School degree”
  • licencjat lub inżynier – University Degree
  • magister, magister inżynier – Master’s Degree
  • doktorat – Doctorate Degree

Następujące poziomy edukacji nie mają odpowiednika w polskim szkolnictwie i raczej nie powinny być używane przez Polaków (nawet gdy ktoś jest właśnie w trakcie studiów):

  • Some University Courses
  • Some Graduate Level Courses
  • Some Doctorate Level Courses

Dla pewności warto zaznaczyć najwyższy poziom wykształcenia, dla którego mamy odpowiednie świadectwo lub dyplom. Do spełnienia podstawowych warunków udziału w loterii (bez wymaganego stażu pracy) wystarczy ukończenie szkoły średniej.

Informacje na tej stronie wynikają z wiadomości znalezionych w sieci i komentarzy odwiedzających, nie koniecznie muszą być prawidłowe – jeżeli masz nadal wątpliwości co wybrać, pamiętaj że jedynym oficjalnym źródłem informacji jest Ambasada USA. Jeśli masz ddatkowe informacje dodaj komentarz abym mógł zaktualizować instrukcje.