Zielona karta USA

Permanent Resident Card – Karta Stałego Rezydenta nazywana zieloną kartą jest dokumentem, który uprawnia do legalnego mieszkania oraz podjęcia pracy na terytorium USA. Loteria Wizowa DV jest jednym ze sposobów jej zdobycia. Oprócz loterii zieloną kartę można zdobyć poprzez program łączenia rodzin lub sponsorowanie przez pracodawcę.

Sprawdź terminy kolejnej edycji DV-2026.

Weź udział w Loterii Wizowej…

Otrzymanie Zielonej Karty nie zapewnia mieszkania, pracy ani ubezpieczenia zdrowotnego o to musimy postarać się sami.

Zielona karta

Zielona Karta oznacza, że posiadamy status stałego rezydenta, który to daje większość praw jakie ma obywatel USA. Z jej posiadaniem wiążą się również wymagania jakie należy spełniać - aby nie stracić zielonej karty i utrzymać status stałego rezydenta należy m. in.:

  • nie opuszczać USA na dłuższy czas ani przenosić się do innego kraju w celu zamieszkania tam na stałe
  • składać federalne, stanowe zeznania podatkowe, a w odpowiednich przypadkach również lokalne zeznania podatku dochodowego
  • zarejestrować się w Komisji Poborowej – dotyczy mężczyzn w wieku 18 – 26 lat
  • po każdej przeprowadzce powiadamiać DHS o zmianie adresu

Karta jest dowodem legalnego statusu w Stanach Zjednoczonych. Stali rezydenci, którzy ukończyli 18 rok życia muszą nosić przy sobie dowód swego statusu imigracyjnego. Istnieje obowiązek okazania go oficerowi imigracyjnemu na wezwanie. Karta otrzymana w wyniku loterii wizowej ważna jest przez 10 lat i musi być odnowiona przed terminem wygaśnięcia jej ważności. Po pięciu latach od otrzymania zielonej karty można starać się o nadanie obywatelstwa amerykańskiego.