Jakie choroby dyskwalifikują z emigracji do USA

Po wygranej w loterii wizowej, jednym z etapów przed spotkaniem z konsulem jest wizyta u lekarza (z listy uprawnionych lekarzy dostępnej na stronie ambasady USA). Stwierdza on czy nasz stan zdrowia nie wyklucza nas z udziału w emigracji oraz zleca odpowiednie szczepienia.

Z udziału w dalszym etapie dyskwalifikować nas mogą:

 • choroby zakaźne takie jak rzeżączka, trąd, kiła, gruźlica. UWAGA: od 4 stycznia 2010 zakażenie wirusem HIV nie dyskwalifikuje.
 • psychiczne lub fizyczne zaburzenia powodujące szkodliwe zachowania
 • uzależnienie od narkotyków
 • brak udokumentowania odpowiednich szczepień. UWAGA: nie należy szczepić się na własną rękę, o szczepieniach decyduje lekarz.

Lista wymaganych szczepień:

 • Świnka, odra, różyczka
 • Polio
 • Tężec, dyfteryt
 • Krztusiec
 • H. influenzae typu B
 • WZW typu A i B
 • Ospa wietrzna
 • grypa
 • pneumokoki
 • Rotawirusy
 • meningokoki

Więcej informacji na temat wymagań zdrowotnych można znaleźć na stronie USCIS

Lista uprawnionych lekarzy

Więcej szczegółów dotyczących badań lekarskich, jak również listę lekarzy uprawnionych do wykonywania badań i zlecania szczepień wraz z podanymi cenami znajdziemy na następującej stronie.