DSP-122 jak wypełnić

Supplemental Registration for the Diversity Immigrant Visa Program

Uwaga: od DV-2015 nie wypełniamy tego formularza!

DSP-122 jest to Uzupełniający Formularz Rejestracyjny do Loterii Wizowej – wypełnia się go wyłącznie dla osoby wylosowanej. Instrukcja wypełniania po polsku, cały formularz należy wypełnić w języku angielskim nie używając polskich znaków (zamiast znaków z ogonkami ĄĆŚŃ… należy używać ACSN…).

Czysty formularz do wydruku dostępny jest na stronie Departamentu Stanu, pod adresem www.state.gov/documents/organization/80148.pdf Nie trzeba wypełniać formularza ręcznie, można ściągnąć go z sieci, wypełnić na komputerze i wydrukować. Należy uważać, aby dane tu wpisane były spójne z tym co wpisaliśmy w formularzu DS-230 i prawdziwe w chwili wypeniania formularza – czyli nie można wpisać wykształcenia, które dopiero zdobędziemy, planowanych związków małżeńskich czy jeszcze nie urodzonych dzieci. Jeżeli takie zmiany zdarzą się po wysłaniu dokumentów do KCC to należy wysłać je ponownie ze zaktualizowanymi danymi.

Instrukcja wypełniania, wraz z przykładowymi wpisami powstała na podstawie nieoficjalnych informacji dostępnych w Internecie, nie mogę gwarantować ich jakości oraz nie biorę odpowiedzialności za efekty ich stosowania. Jeżeli masz informacje dotyczące wypełniania tego formularza, które mogą być przydatne dodaj je w komentarzach lub wyślij mi poprzez formularz kontaktowy – postaram się wtedy rozbudować ten opis.

 1. Należy wpisać w następującej kolejności: Nazwisko, Pierwsze Imię, Pierwsza litera drugiego imienia (np. Kowalski, Jan, W.)
 2. Rank Order Number – numer CN: np. 2013EU00012345
 3. Nasz adres pod który chcemy otrzymać korespondencję, ważne aby był on w formie czytelnej dla naszego listonosza, ale bez polskich znaków. Dodatkowo można podać tutaj numer telefonu, jest to przydatne ale nie obowiązkowe.
 4. Placówka w której chcemy mieć spotkanie z konsulem – w Polsce jest to jedynie ambasada w Warszawie (należy wpisać: U. S. Embassy Warsaw). Konsulat w Krakowie nie obsługuje wiz immigracyjnych. Jeżeli przebywamy za granicą możemy wybrać sobie inną placówkę dyplomatyczną USA, ale należy wcześniej sprawdzić czy obsługuje ona loterię wizową.
 5. Kraj dzięki któremu jesteśmy uprawnieni do udziału w loterii – najczęściej jest to kraj urodzenia (np. Poland).
 6. Edukacja

  1. Najwyższy poziom edukacji jaki osiągneliśmy (należy zaznaczyć jeden odpowiedni kwadrat)

   High School, No Degree Liceum lub technikum bez matury
   High School Diploma Liceum lub technikum ze zdaną maturą
   Vocational School Szkoła zawodowa
   College, No Degree Ukończona szkoła wyższa bez zdanego egzaminu dyplomowego
   University Degree Ukończona szkoła wyższa z tytułem licencjata lub inżyniera
   Advanced Degree Ukończona szkoła wyższa z tytułem magistra lub wyższym
   Other Jeżeli inny niż któryś z podanych wyżej – należy wpisać obok typ ukończonej szkoły.
  2. Lista wszystkich szkół do których uczęszczaliśmy, wraz z datami i osiągniętymi tytułami

   Typ szkoły Przykładowy wpis w Name of Educational Institution
   Szkoła podstawowa Elementary School nr. 7 in Piaseczno
   Gimnazjum Middle School no. 9 in Warsaw
   Liceum High School no. 5 in Warsaw
   Technikum Vocational Technical High School no. 5 in Warsaw
   Szkoła zawodowa Vocational School no. 23 in Krakow
   Szkoły wyższe Można przepisać całą nazwę uczelni z angielskiej wersji jej strony internetowej

   W polu „Degrees(s) or Certificates(s) Received” należy wpisać osiągnięte tytuły naukowe lub zdobyte certyfikaty.

   Polski tytuł Przykładowy wpis
   Licencjat Bachelor’s degree
   Inżynier Bachelor’s degree
   Magister Master’s degree
   Magister inżynier Master’s degree
 7. Doświadczenie zawodowe

  1. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat przepracowaliśmy co najmniej dwa lata w zawodzie, który wymaga przynajmniej dwóch lat kształcenia lub doświadczenia (należy zaznaczyć odpowedni kwadrat)
  2. Jeżeli odpowiedzieliśmy Yes w poprzednim pytaniu to w tym punkcie należy podać nazwę zawodu oraz opisać jak najdokładniej pracę jaką wykonywaliśmy.

   Aby znaleźć odpowednią nazwę dla naszego zawodu wchodzimy na stronę O*NET OnLine i wyszukujemy nazwę zawodu jak najlepiej odpowiadającą temu czym się zajmowaliśmy. W opisie pracy dobrze jest użyć zwrotów z listy Tasks dostępnej w opisie zawodu. Jest to istotne, ponieważ na podstawie naszego opisu zostanie nam przypisany Occupation Code, który określa jak bardzo jesteśmy pożądani na amerykańskim rynku pracy. Oczywiście nie należy kłamać wypełniając formularz, a na wszystko co w nim wpiszemy zarówno dotyczące doświadczenia zawodowego jak i wykształcenia należy mieć odpowiednie potwierdzające to dokumenty. 1. Należy wpisać nazwy pracodawców, adresy i daty od kiedy do kiedy pracowaliśmy w zawodzie opisanym w poprzednim punkcie w przeciągu ostatnich pięciu lat