Ile kosztuje udział w loterii wizowej?

UWAGA

Sam udział w loterii jest bezpłatny. Jakiekolwiek firmy pośredniczące lub inne oferujące pomoc w przygotowaniu zgłoszeń do loterii wizowej nie są powiązane z rządem USA. Korzystanie z ich pomocy nie zwiększa szans na wylosowanie.

Opłaty związane z loterią wizową wnosi się wyłącznie osobiście w ambasadzie USA przed samym spotkaniem z konsulem. Nie należy wykonywać żadnych przelewów ani wysyłać pięniędzy za pomocą firm Western Union itp. – są to ewidentne oszustwa.

Udział w loterii

Zgłoszenie w loterii następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza online i nie wiąże się z żadnymi opłatami.

W przypadku wygranej

Jeżeli zostaniemy wylosowani i postanowimy ubiegać się o wizę wtedy musimy ponieść koszty. Ciężko określić ich pełną listę i wysokości, ale najważniejsze z nich to:

  • Opłata za rozpatrzenie wniosku (płatna WYŁĄCZNIE w ambasadzie USA przed rozmową z konsulem) – obecnie jest to $330
  • Opłata immigracyjna płatna po otrzymaniu wizy - $220
  • Opłata za wydanie świadectwa niekaralności z każdego państwa, w którym przebywaliśmy ponad sześć miesięcy (w Polsce 30zł)
  • Opłaty za wydanie odpisów aktów urodzenia, małżeństwa (33zł za każdy)
  • Badania krwi i RTG - 160zł
  • Opłata za badania lekarskie, oraz wymagane szczepienia ok. 550zł (uwaga o wymaganych szczepieniach decyduje lekarz, nie należy szczepić się na własną rękę)
  • Opłaty za ewentualne tłumaczenia wyroków sądowych i innych dokumentów które są w innym języku niż polski i angielski

Należy zaznaczyć że opłaty te są pobierane osobno od każdej osoby, która będzie umieszczona we wniosku. Nie ma zniżek dla dzieci.

Po otrzymaniu wizy imigracyjnej będziemy potrzebowali pieniędzy na bilety lotnicze oraz na rozpoczęcie życia w Stanach – po wylądowaniu nie dostaniemy żadnej pomocy ze strony rządu USA w poszukiwaniu mieszkania czy pracy. Same bilety w zależności od tego w jakie miejsce USA się udajemy, w jakim terminie i od tego czy uda nam się trafić na jakąś promocję ceny mogą się wahać od 1500 do kilku tysięcy złotych za podróż w dwie strony.