DV-2013

Loteria edycji DV-2013 zakończyła się.

W DV-2013 z Polski wpłynęło 85956 zgłoszeń. Łącznie z członkami rodzin o zieloną kartę starało się 159943 Polaków. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w oficjalnym raporcie. Wylosowanych zostało 2038 zgłoszeń z Polski, z których na interview w Ambasadzie USA zaproszenie dostało 1060. Informacje na temat pozostałych krajów dostępne w Visa Bulletin.

Ogłoszenie wyników loterii wizowej DV-2013

Ogłoszenie wyników losowania nastąpiło 1 maja 2012 roku. Dodatkowe osoby zostały poinformowane o wygranej 22 października 2012 roku. Zwycięzcy NIE są informowani mailowo ani telefonicznie, jedyną możliwością sprawdzenia wyników loterii wizowej jest formularz internetowy.

Każda wiadomość mailowa z informacją o wygranej i informacjami o wymaganych opłatach jest oszustwem. Pierwsze opłaty związane z loterią wizową trzeba będzie wykonać dopiero po ustaleniu terminu wizyty w ambasadzie USAwięcej o opłatach związanych z loterią wizową. Jeśli wygrałeś to przed wysłaniem wymaganych dokumentów sprawdź jeszcze raz czy spełniasz wszystkie wymogi odnośnie wykształcenia i stażu zawodowego.

Następnie zobacz jakie dalsze działania musisz podjąć aby otrzymać zieloną kartę.

Interview w ambasadzie

Spotkania z konsulem odbywały się od 1 października 2012 do 30 września 2013 – jego termin jest ustalany indywidualnie i zależy od przyznanego nam numeru CN oraz od tego jak szybko odeślemy dokumenty po otrzymaniu informacji o wygranej.

Przed rozmową z konsulem niezbędne jest wykonanie badań i zrobienie wymaganych szczepień. Zobacz jakie choroby dyskwalifikują z emigracji do USA.

Na rozmowie musisz posiadać również świadectwa niekaralności ze wszystkich krajów, w których przebywałeś dłużej niż pół roku.

Pierwsze przekroczenie granicy USA z wizą immigracyjną

Musi ono nastąpić nie później niż 6 miesięcy po otrzymaniu wizy ponieważ traci ona ważność po tym terminie.