Małżeństwo a loteria wizowa

Często powtarzające się pytanie:

Planujemy ślub w przyszłym roku, czy możemy razem brać udział w loterii? Czy jeżeli wygram to mój narzeczony/narzeczona też dostanie wizę?

Należy pamiętać że wypełniając formularze należy za każdym razem podawać stan obecny – nie wolno pisać w formularzu że jesteście małżeństwem jeżeli dopiero planujecie ślub.

Każda wylosowana osoba, która pomyślnie przejdzie rozmowę z konsulem może zabrać ze sobą małżonka i niezamężne dzieci do lat 21. Brany jest pod uwagę stan podczas interview z konsulem.

Dla potrzeb loterii na rozmowę należy dostarczyć odpis zupełny aktu ślubu i tylko taki dokument jest akceptowalny przez konsula.

Jeżeli jesteście już małżeństwem

Jeżeli jedna osoba z małżeństwa spełnia wymagania loterii to wypełnia ona formularz zgłoszeniowy dla siebie podając swój stan cywilny i na drugiej stronie podaje dane małżonka (nawet jeżeli on nie spełnia wymagań).

Jeżeli obie osoby spełniają warunki, wtedy mogą wysłać dwa osobne zgłoszenia podając jako głównego aplikanta raz jedną a raz drugą osobę. Wtedy takie zgłoszenia nie są traktowane jako duplikat a macie podójną szansę na wylosowanie.

Jeżeli nie jesteście jeszcze małżeństwem

Jeżeli nie jesteście małżeństwem wtedy wypełniacie osobno formularze dla każdej osoby spełniającej warunki.

W przypadku wygranej należy wypełnić elektronicznie formularz DS-260.

Jeżeli zawarliście związek małżeński przed jego wypełnieniem wtedy wylosowana osoba podaje swój zmieniony stan cywilny i podaje dane małżonka. Dalej będą procesowani jako małżeństwo.

Jeżeli zawarliście związek po wypełnieniu DS-260 są dwie opcje:

  • jeżeli dokumenty nie zostały jeszcze przesłane do Ambasady, należy poprosić mailowo KCC o odblokowanie formularza i go zaktualizować (w tym wypadku może przesunąć nam się termin rozmowy a w ekstremalnym wypadku możemy już nie zdążyć otrzymać wizy)
  • jeżeli dokumenty zostały przesłane, to należy kontaktować się bezpośrednio z Ambasadą w celu otrzymania instrukcji

Dlatego w przypadku wygranej najlepiej jak najszybciej wziąć przynajmniej ślub cywilny i wypełnić DS-260 jako małżeństwo aby nie robić sobie dodatkowych problemów.