Jak poprawnie wypełnić formularz loterii wizowej


Aby wziąć udział w Loterii Wizowej USA i mieć szansę na otrzymanie Zielonej Karty należy wypełnić formularz na stronie internetowej. Zgłoszenia do następnej edycji loterii wizowej DV-2019 będą prawdopodobnie przyjmowane w październiku 2017.

W chwili wypełniania formularza nie trzeba nawet mieć paszportu. Jest on jednak wymagany w przypadku wygranej.

W całym formularzu nie należy używać polskich znaków (ąćęłóśńżź), zamiast nich nalezy stosować odpowiedniki bez ogonków (acelosnzz). Informacje, które umieszczamy w formularzu muszą być prawdziwe i aktualne na dzień wypełniania formularza.

Formularz znajduje się na stronie www.dvlottery.state.gov. Na stronie zalecają używanie przeglądarki Internet Explorer podczas wypełniania formularza, ale nie zaobserwowano problemów z jego działaniem na innych przeglądarkach.

Każda osoba, która spełnia podstawowe wymagania może wypełnić formularz loteryjny. Wymagania powinny być spełnione w dniu wypełniania formularza. Formularz można wypełnić tylko jeden raz, jeżeli pojawi się więcej niż jedno zgłoszenie w danej edycji loterii od osoby to wszystkie z nich stają się nieważne. Wypełnienie formularza jest kompletne, gdy otrzymamy numer potwierdzenia.

Po kliknięciu na „Begin Entry” należy przepisać kod z obrazka do pola obok i kliknąć „Submit”, zostaniemy przeniesieni do właściwego formularza zgłoszeniowego składającego się z dwóch części.

Część pierwsza – informacje głównego aplikanta

Pierwsza część formularza dotyczy tylko osoby składającej. Po kliknięciu na „continue” dostajemy drugą część dotyczącą małżonka i dzieci.

 • 1a – Last/Family Name – nazwisko
 • 1b – First Name – imię
 • 1c – Middle Name – drugie imię, w przypadku braku należy zaznaczyć pole No Middle Name
 • 2 – Gender – płeć
 • 3 – Birth Date – data urodzenia (Month – miesiąc, Day – dzień, Year – rok)
 • 4 – City Where You Were Born – miejsce urodzenia, wpisać tylko miejscowość
 • 5 – Country Where You Were Born – kraj urodzenia
 • 6 – Country of Eligibility for the DV Program – upraszczając jeżeli jesteśmy Polakami i urodziliśmy się w Polsce zaznaczmy Yes a z listy nie wybieramy nic
 • 7 – Entrant Photograph – zdjęcie, wymagania odnośnie zdjęcia
 • 8 – Mailing Address – Adres pocztowy, obecnie w Loterii Wizowej nie są przysłane żadne dokumenty tradycyjną pocztą, ale adres nadal należy podać. Jako że jest to adres korespondencyjny ważne żeby był podany w takiej formie aby był zrozumiały dla polskiej poczty. Poszczegolne pola adresu to:
  • a – In Care Of – wypełniamy jedynie w przypadku, gdy nasze zgłoszenie powinno być odebrane przez inną osobę, wtedy wpisujemu tu jej imię i nazwisko
  • b – Address Line 1 – pierwsza część adresu (np. ul. Lakowa 17m3)
  • c – Address Line 2 – dalsza część adresu, jeżeli jedna linijka nie wystarczy
  • d – City/Town – miejscowość
  • e – District/County/Province/State – województwo, należy wpisać po polsku ale bez polskich znaków (np. Lodzkie)
  • f – Postal Code/Zip Code – kod pocztowy, należy wpisać po polsku z kreską (np. 12-345, a nie 12345)
  • g – Country – państwo
 • 9 – Country Where You Live Today – państwo, w którym mieszkasz obecnie
 • 10 – Phone number – numer telefonu (nie wymagane, ale jeśli podajemy to powinno być razem z kodem kraju np.+48602000000)
 • 11 – E-mail Address – adres email, jeżeli zostaniemy wylosowani po wysłaniu dokumentów dostaniemy na ten adres informację o wyznaczeniu terminu spotkania (UWAGA: nie dostaniemy na ten adres informacji o wygranej – to można zrobić tylko poprzez stronę internetową)
 • 12 – What is the highest level of education you have achieved, as of today – najwyższy poziom edukacji jaki osiągneliśmy w chwili wypełniania formularza. Jak amerykańskie stopnie edukacji przekładają się na polskie.
 • 13 – What is your current marital status? – stan cywilny wybierany z listy (destępne wartości: niezamężny, zamężny (małżonek nie jest obywatelem USA, nie ma zielonej karty), zamężny (małżonek jest obywatelem USA lub ma zieloną kartę), rozwiedziony, owdowiały, w separacji)
 • 14 – Number of Children – liczba dzieci. Wpisujemy liczbę dzieci biologicznych, legalnie adoptowanych i przybranych poniżej 21 roku życia (w chwili wypełniania formularza), które są niezamężne, nawet jeżeli nie mieszkają z nami i/lub nie zamierzamy z nimi emigrować. Nie liczymy dzieci, które już posiadają zieloną kartę lub obywatelstwo amerykańskie. Jeśli nie mamy dzieci zostawiamy puste pole.

Część druga – informacje na temat małżonków i dzieci

Ta część formularza pojawia się wyłącznie w przypadku, gdy w pierwszej części zaznaczyliśmy że obecnie posiadamy żonę lub/i dzieci. W przeciwnym przypadku po kliknięciu „continue” przejdziemy od razu do prośby o potwierdzenie danych i w ogóle nie zobaczymy drugiej części. Podajemy tutaj informacje dotyczące małżonka/małżonki (Spouse) i wszystkich dzieci, które liczyliśmy w części pierwszej. Pola formularza są podobne do tych z części pierwszej, ale jest ich mniej – do wypełnienia są tylko nazwisko, imiona, płeć, data i miejsce urodzenia. Należy również załączyć prawidłowe zdjęcia każdej osoby wpisywanej w formularzu.

Confirmation Number – numer potwierdzenia

Po prawidłowym wypełnieniu formularza i potwierdzeniu danych, strona wyświetli nam numer potwierdzenia. Jest to jedyne potwierdzenie wypełnienia formularza jakie dostaniemy, nie zostanie wysłana wiadomość na nasz adres email.

Numer należy zapisać, a najlepiej wydrukować stronę i przechowywać w bezpiecznym miejscu. Numer ten posłuży nam do sprawdzenia czy zostaliśmy wylosowani. Jeżeli go zgubimy to należy skorzystać z następującej procedury w celu jego odzyskania.