Zgłoszenie do loterii wizowej

Aby wziąć udział w Loterii Wizowej USA i mieć szansę na otrzymanie Zielonej Karty należy wypełnić formularz na stronie internetowej. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

Zgłoszenia do kolejnej edycji loterii wizowej DV-2026 będą przyjmowane najprawdopodobniej w październiku 2024.

W chwili wypełniania formularza NIE trzeba mieć paszportu!

W całym formularzu nie należy używać polskich znaków (ąćęłóśńżź), zamiast nich należy stosować odpowiedniki bez ogonków (acelosnzz). Informacje, które umieszczamy w formularzu muszą być prawdziwe i aktualne na dzień wypełniania formularza.

Formularz znajduje się na stronie dvprogram.state.gov. Na stronie zalecają używanie przeglądarki Internet Explorer podczas wypełniania formularza, ale nie zaobserwowano problemów z jego działaniem na innych przeglądarkach.

Każda osoba, która spełnia podstawowe wymagania może wypełnić formularz loteryjny. Wymagania powinny być spełnione w dniu wypełniania formularza. Formularz można wypełnić tylko jeden raz, jeżeli pojawi się więcej niż jedno zgłoszenie w danej edycji loterii od osoby to wszystkie z nich stają się nieważne. Wypełnienie formularza jest kompletne, gdy otrzymamy numer potwierdzenia.

Należy uważnie wypełniać formularz, gdyż po otrzymaniu numeru potwierdzenia nie ma żadnej możliwości jego edycji (w tym załączenia innego zdjęcia) a jego ponowne wysłanie skutkuje dykwalifikacją obu zgłoszeń.

Po kliknięciu na „Begin Entry” należy przepisać kod z obrazka do pola obok i kliknąć „Submit”, zostaniemy przeniesieni do właściwego formularza zgłoszeniowego składającego się z dwóch części.

Część pierwsza – informacje głównego aplikanta

Pierwsza część formularza dotyczy tylko osoby składającej. Po kliknięciu na „continue” dostajemy drugą część dotyczącą małżonka i dzieci.

 • 1a – Last/Family Name – nazwisko
 • 1b – First Name – imię
 • 1c – Middle Name – drugie imię, w przypadku braku należy zaznaczyć pole No Middle Name
 • 2 – Gender – płeć
 • 3 – Birth Date – data urodzenia (Month – miesiąc, Day – dzień, Year – rok)
 • 4 – City Where You Were Born – miejsce urodzenia, wpisać tylko miejscowość
 • 5 – Country Where You Were Born – kraj urodzenia
 • 6 – Country of Eligibility for the DV Program – upraszczając jeżeli jesteśmy Polakami i urodziliśmy się w Polsce zaznaczmy Yes a z listy nie wybieramy nic
 • 7 – Entrant Photograph – zdjęcie, wymagania odnośnie zdjęcia
 • 8 – Mailing Address – Adres korespondencyjny, obecnie w Loterii Wizowej nie są przysłane żadne dokumenty tradycyjną pocztą, ale adres nadal należy podać. Powinien być podany w takiej formie aby był zrozumiały dla polskiej poczty. Poszczegolne pola adresu to:
  • a – In Care Of – adresat, imię i nazwisko
  • b – Address Line 1 – pierwsza część adresu (np. ul. Lakowa 17m3)
  • c – Address Line 2 – dalsza część adresu, jeżeli jedna linijka nie wystarczy
  • d – City/Town – miejscowość
  • e – District/County/Province/State – województwo, należy wpisać po polsku ale bez polskich znaków (np. Lodzkie)
  • f – Postal Code/Zip Code – kod pocztowy, należy wpisać po polsku z kreską (np. 12-345, a nie 12345)
  • g – Country – państwo
 • 9 – Country Where You Live Today – państwo, w którym mieszkasz obecnie
 • 10 – Phone number – numer telefonu (nie wymagane, ale jeśli podajemy to powinno być razem z kodem kraju np.+48602000000)
 • 11 – E-mail Address – adres email należy wpisać dwa razy ten sam w obu polach, jeżeli zostaniemy wylosowani po wysłaniu dokumentów dostaniemy na ten adres informację o wyznaczeniu terminu spotkania (UWAGA: nie dostaniemy na ten adres informacji o wygranej – to można zrobić tylko poprzez stronę internetową)
 • 12 – What is the highest level of education you have achieved, as of today – najwyższy poziom edukacji jaki osiągneliśmy w chwili wypełniania formularza. Jak amerykańskie stopnie edukacji przekładają się na polskie.
 • 13 – What is your current marital status? – stan cywilny wybierany z listy w chwili wypełniania formularza(destępne wartości: niezamężny (zobacz co zrobić jeżeli dopiero planujesz ślub), zamężny (małżonek nie jest obywatelem USA, nie ma zielonej karty), zamężny (małżonek jest obywatelem USA lub ma zieloną kartę), rozwiedziony, owdowiały, w separacji)
 • 14 – Number of Children – liczba dzieci. Wpisujemy liczbę dzieci biologicznych, legalnie adoptowanych i przybranych poniżej 21 roku życia (w chwili wypełniania formularza), które są niezamężne, nawet jeżeli nie mieszkają z nami i/lub nie zamierzamy z nimi emigrować. Nie liczymy dzieci, które już posiadają zieloną kartę lub obywatelstwo amerykańskie. Jeśli nie mamy dzieci zostawiamy puste pole.

Część druga – informacje na temat małżonków i dzieci

Ta część formularza pojawia się wyłącznie w przypadku, gdy w pierwszej części zaznaczyliśmy że obecnie posiadamy żonę lub/i dzieci. W przeciwnym przypadku po kliknięciu „continue” przejdziemy od razu do prośby o potwierdzenie danych i w ogóle nie zobaczymy drugiej części. Podajemy tutaj informacje dotyczące małżonka/małżonki (Spouse) i wszystkich dzieci, które liczyliśmy w części pierwszej. Pola formularza są podobne do tych z części pierwszej, ale jest ich mniej – do wypełnienia są tylko nazwisko, imiona, płeć, data i miejsce urodzenia. Należy również załączyć prawidłowe zdjęcia każdej osoby wpisywanej w formularzu.

Confirmation Number – numer potwierdzenia

Po prawidłowym wypełnieniu formularza i potwierdzeniu danych, strona wyświetli nam numer potwierdzenia. Jest to jedyne potwierdzenie wypełnienia formularza jakie dostaniemy, nie zostanie wysłana wiadomość na nasz adres email.

Numer należy zapisać, a najlepiej wydrukować stronę i przechowywać w bezpiecznym miejscu. Numer ten posłuży nam do sprawdzenia czy zostaliśmy wylosowani. Jeżeli go zgubimy to należy skorzystać z następującej procedury w celu jego odzyskania.