Prawdopodobieństwo wygranej w loterii wizowej

Każdego roku przyznawanych jest 50 tysięcy zielonych kart poprzez program loterii wizowej. Jednak wylosowanych osób jest zwykle dwukrotnie więcej, ponieważ część z nich rezygnuje z ubiegania się o wizę już po wylosowaniu lub nie spełnia podstawowych wymagań.

Na jeden kraj nie może przypaść więcej niż 7% przyznanych wiz, czyli 3500.

Każda osoba, która spełnia podstawowe wymagania może wypełnić formularz loteryjny tylko raz w jednej edycji loterii, jeżeli pojawi się więcej niż jedno zgłoszenie od osoby to wszystkie z nich stają się nieważne.

Szanse wygrania w loterii

Ponieważ istnieją dodatkowe limity dla poszczególnych kontynentów dlatego szanse zwycięstwa są dla nich różne.

Według wikipedii szanse Europejczyków w poprzednich edycjach były następujące:

  • DV-2007 1.26%
  • DV-2008 1.85%
  • DV-2009 1.94%
  • DV-2010 2.10%
  • DV-2011 1.75%
  • DV-2012 1.63%

czyli są porównywalne do trafienia „trójki” w LOTTO która wynosi 1,75%.

Trzeba mieć świadomość, że zwycięstwo w loterii nie oznacza automatycznie otrzymania wizy immigracyjnej.

Szanse otrzymania wizy

Ponieważ wylosowanych osób jest zwykle dwa razy więcej niż wiz, więc nie każdy zwycięzca loterii otrzyma wizę. Może się zdarzyć że pomimo wygranej w loterii wizowej nie zostaniemy nawet zaproszeni na rozmowę z konsulem, ponieważ limit wiz dla naszego państwa lub regionu został wyczerpany. To czy załapiemy się na wizę zależy od przyznanego nam w wyniku losowania numeru Case Number (nie należy mylić z Confirmation Number otrzymanym po wypełnieniu formularza loteryjnego), oraz od tego jak sprawnie uda nam się zebrać wymagane dokumenty i odesłać je do USA.

Według wikipedii prawdopodobieństwo otrzymania wizy przez wylosowanego Europejczyka w DV-2009 wynosiło 50.83%. Z tego wynika że łączne prawdopodobieństwo otrzymania wizy immigracyjnej w loterii DV-2009 wynosiło w przybliżeniu 1%. Jednak trzeba pamiętać, że każda z edycji loterii jest inna i należy traktować te wartości tylko orientacyjnie.

Jak legalnie zwiększyć swoje szanse w loterii wizowej

Każdy wylosowany może zabrać ze sobą do USA najbliższą rodzinę - małżonków i dzieci do lat 21. Wynika z tego, że wypełniając zgłoszenie na każdego z małżonków podwajamy szansę wylosowania. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy każdy z nich spełnia podstawowe warunki udziału w loterii, ponieważ dotyczą one tylko głównego aplikanta.

Jeżeli dopiero planujesz ślub sprawdź te informacje.